Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong đầu tư xây dựng

Từ ngày 01/7, ngoài bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường thì nhà thầu thi công xây dựng còn phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Định nghĩa bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong đầu tư xây dựng

Cụ thể, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của nhà thầu đối với bên thứ ba khi phát sinh thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản có liên quan trực tiếp đến quá trình thi công xây dựng.

* Lỗi sơ ý

Lỗi sơ ý này có thể đến từ việc thi công xây dựng công trình ảnh hưởng đến tài sản của bên thứ ba, sơ suất trong thiết kế thi công gây ảnh hưởng đến công trình…

* Bên thứ ba

Bên thứ ba trong trường hợp này bao gồm toàn bộ người dân, tài sản xung quanh, tài sản và người đi lại quanh khu vực thi công bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản có liên quan đến việc thiết kế xây dựng và khảo sát xây dựng.

Ai phải mua trách nhiệm dân sự với bên thứ ba trong đầu tư xây dựng?

Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba khi thực hiện thi công xây dựng công trình.

Đối tượng bảo hiểm dân sự đối với bên thứ ba trong đầu tư xây dựng

Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với bên thứ ba trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong đầu tư xây dựng

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

 

Số tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong đầu tư xây dựng tối thiểu

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong đầu tư xây dựng tối thiểu

Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, trừ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong đầu tư xây dựng tối thiểu

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba bao gồm:

 • Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung theo quy định tại Điều 5 Thông tư 50/2022/TT-BTC
 • Tổn thất phát sinh từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn. Loại trừ này không áp dụng đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn do rủi ro bất ngờ, không lường trước được.
 • Thiệt hại đối với tài sản trên mặt đất hay sức khỏe, tính mạng do bộ phận chịu lực và địa chất công trình bị dịch chuyển hay suy yếu gây ra.
 • Thiệt hại là hậu quả của tai nạn gây ra bởi xe cơ giới hay các phương tiện tàu thuyền, xà lan hay máy bay đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với bên thứ ba.
 • Trách nhiệm là hậu quả của các thương tật hay ốm đau gây ra cho người lao động của chủ đầu tư hoặc nhà thầu có liên quan đến công trình được bảo hiểm.
 • Tổn thất xảy ra đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của chủ đầu tư hoặc nhà thầu hay của người lao động hoặc công nhân của một trong những người trên,
 • Tổn thất có liên quan đến chất amiăng hoặc bất kỳ nguyên vật liệu nào có chưa chất amiăng.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba trong đầu tư xây dựng

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập các tài liệu có liên quan để lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba bao gồm các tài liệu sau:

1) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

2) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm

3) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên thứ ba đối với người được bảo hiểm

4) Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của bên thứ ba (Bản sao của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp. Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau:

 • Giấy chứng nhận thương tích
 • Giấy ra viện
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật
 • Hồ sơ bệnh á
 • Trích lục khai tử hoặc giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y

5) Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:

 • Hồ sơ sự cố công trình xây dựng (bản sao công chứng hoặc bản sao của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (nếu có)
 • Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chữa, thay mới tài sản

6) Biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.

7) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trên đây là Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong đầu tư xây dựng. Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (84) 28-6276 9900
 • Hot line: (84) 916-545-618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Share

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft