Các loại đất không được phép xây dựng

Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về loại đất nào không được phép xây dựng, tuy nhiên, khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013 có đề cập rõ về nguyên tắc sử dụng đất “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Như vậy, có thể hiểu, những loại đất cấm xây dựng hoặc không có quy định mục đích sử dụng đất cho xây dựng thì không được phép xây dựng công trình trên đất đó. Bài viết dưới đây sẽ nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quan và dễ hiểu hơn về vấn đề này.

Những trường hợp nghiêm cấm xây dựng công trình trên đất

Khoản 3 Điều 12 Luật Xây dựng 2014 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm xác định đất không được phép xây dựng là loại đất nào. Cụ thể, các loại đất không được phép xây dựng gồm:

Không được xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp

Ngoài các loại đất được quy định tại Điều 12 Luật Xây dựng, đối với những loại đất không có mục đích sử dụng cho xây dựng thì các công trình cũng không được phép xây dựng trên chúng. Cụ thể, đất nông nghiệp là loại đất mà các công trình nhà ở không được phép xây dựng trên nó.

Khái niệm đất nông nghiệp không được định nghĩa rõ ràng, tuy nhiên, Điều 10 Luật Đất đai 2013 đã liệt kê các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, cụ thể:

  • Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
  • Đất trồng cây lâu năm;
  • Đất rừng sản xuất;
  • Đất rừng phòng hộ;
  • Đất rừng đặc dụng;
  • Đất nuôi trồng thủy sản;
  • Đất làm muối;
  • Đất nông nghiệp khác, trừ các trường hợp sau:

 

Không được xây dựng mới trên đất thuộc quy hoạch

Công trình xây dựng đòi hỏi phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư trước khi khởi công xây dựng, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Theo Khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định về (sửa đổi Điều 94 Luật Xây dựng 2014), điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được quy định như sau:

Không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp sau:

  • Khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng;
  • Quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, không thể xây dựng công trình mới trên đất thuộc quy hoạch vì chủ đầu tư sẽ không được cấp giấy phép xây dựng mới đối với loại đất này.

 

Không được xây dựng trên đất đang tranh chấp

Điều 122 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đặt ra quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp, cụ thể: “Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người đang chiếm hữu hoặc giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tháo gỡ, lắp ghép, xây dựng thêm hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng tài sản đó.”

Như vậy, trường hợp biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thay đổi hiện trạng đất đang tranh chấp thì không thể xây dựng thêm công trình trên loại đất này.

Trên đây là những thông tin liên quan đến Các loại đất không được phép xây dựng. Nếu còn vướng mắc, hay có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề trên vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎️ Điện thoại: (84) 28-6276 9900

? Hot line: (84) 916-545-618

Email: contact@cnccounsel.com

Phụ trách: Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành

? Điện thoại: (+84) 916 545 618

Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc Trợ lý Luật sư Trần Thị Thanh

? Điện thoại: (84) 981 317 539

Email: thanh.tran@cnccounsel.com

Website:

https://cnclicense.com/

https://hopdongmau.net/

https://cnccounsel.com/

 

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft