Người sử dụng lao động có được đuổi nhân viên thử việc mà không cần báo trước hay không?

Em là sinh viên mới tốt nghiệp đang thử việc tại một công ty thuộc lĩnh vực Marketing. Tuy nhiên vừa qua em đột nhiên bị doanh nghiệp đuổi trước thời hạn mà không rõ lý do. Vậy cho em hỏi chủ doanh nghiệp đuổi nhân viên thử việc mà không cần báo trước có được không? Bạn Quý ở Hòa Bình.

Thời gian thử việc của người lao động kéo dài trong bao lâu?

Căn cứ theo Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về khái niệm thử việc như sau:

Điều 24. Thử việc

 1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.
 2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.
 3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.”

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động 2019  còn quy định về thời gian thử việc:

“Điều 25. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

 1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quảng lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
 3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
 4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Theo đó, thử việc có thể hiểu là khoảng thời gian ngắn để người sử dụng lao động đánh giá năng lực, trình độ, ý thức,… của người lao động trước khi ký kết hợp đồng lao động chính thức. Thông qua thời gian thử việc, người sử dụng lao động có thể đánh giá được năng lực cũng như hiệu quả công việc mà người lao động mang lại. Có thể thấy, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, tính chất công việc khác nhau mà người sử dụng lao động sẽ đưa ra thời gian thử việc hợp lý với người lao động, tuy nhiên người sử dụng lao động cũng cần đảm bảo số ngày thử việc theo luật định.

Chủ doanh nghiệp có được đuổi nhân viên thử việc mà không cần báo trước hay không?

Căn cứ theo Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:

“1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

 1. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Căn cứ theo quy định trên, trong quá trình thử việc, chủ doanh nghiệp (người sử dụng lao động) hoặc người lao động có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc mà không cần báo trước cho bên còn lại.

Như vậy, thử việc là một giai đoạn ngắn trước khi một người được tuyển dụng để làm việc chính thức tại một công ty hoặc tổ chức thông qua quá trình người sử dụng lao động có thể đánh giá  được năng lực, trình độ, ý thức,… của người lao động. Trường hợp của bạn Quý nêu trên thì chủ công ty hoàn toàn có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc mà không cần báo trước hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động 2019.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
 • Hot line: (+84) 916 545 618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft