Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nào?

Trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh, nếu không có kiến thức về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sẽ gây ra những vấn đề khó khăn cho chủ đầu tư. Không phải lúc nào nhà đầu tư cũng có quyền chấm dứt dự án đầu tư mà nhiều trường hợp việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Luật định. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây để biết thêm những thông tin mới nhất nhé.

Những trường hợp nhà đầu tư quyền chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

a. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Thực hiện dự án đầu tư thuộc về ý chỉ chủ quan của nhà đầu tư. Vì vậy, nhà đầu tư hoàn toàn có quyền quyết định về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo ý muốn của mình.

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nào?

b. Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp

Nhà đầu tư có quyền chấm dứt hoạt động dựa trên những quy định trong hợp đồng, điều lệ hợp đồng để chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Điều này dựa trên kế hoạch đầu tư kinh doanh của chủ đầu tư được pháp luật bảo hộ, đảm bảo việc thực hiện.

c. Hết thời hạn hoạt động của dự án

Theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật đầu tư quy định về thời hạn thực hiện dự án đầu tư và được ghi nhận rõ ràng trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như các văn bản pháp lý tương đương. Chính vì vậy, khi dự án hết hạn thì tương ứng với hết hạn hoạt động của dự án.

Nhưng pháp luật đầu tư cũng có những quy định về việc cho phép gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư với điều kiện và trình tự thủ tục nhất định. Nếu nhà đầu tư có nhu cầu muốn gia hạn thì các bên có thể thống nhất dựa trên các quy định pháp luật để kéo dài thời gian thực hiện.

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư 2020, cơ quan đăng ký đầu tư có quyền chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Dự án thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;
 • Dự án đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Dự án thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nào?

Ngoài ra, với những dự án sau nhà đầu tư có quyền Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

 • Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động (Trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này)
 • Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều này (Trừ trường hợp chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư)
 • Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư quy định tại Điều này.

Thông tin liên hệ

Trên đây là những thông tin về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư mà CNC LICENSE muốn gửi đến cho bạn. Nếu bạn đang cần được hỗ trợ, tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản, thủ tục xin giấy phép….vui lòng liên hệ với CNCLICENSE ngay trong hôm nay. Hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Điện thoại: (84) 28-6276 9900
 • Hot line: (84) 916-545-618
 • Email: contact@cnccounsel.com

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft