Giấy chứng nhận

đủ điều kiện vệ An ninh trật tự
Thông tin chung
  • Tên giấy phép: Giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tự.
  • Ngành nghề sử dụng: Kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện an ninh, trật tự (Danh sách ở Nghị định số 96/2016/NĐ-CP).
  • Cơ quan cấp phép: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
  • Thời gian cấp: 5 ngày.
  • Lệ phí, phí: Y VND.

Hồ sơ

Tài liệu cần chuẩn bị

Stt

Tên giấy tờ

Số lượng

Biểu mẫu

Bản chính

Bản sao

1

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

1

0

(Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP)

2

Bản sao có chứng thực 1 trong các loại giấy tờ sau:

2.1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

0

1

2.2

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

0

1

2.3

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

0

1

2.4

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

0

1

2.5

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

0

1

2.6

Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

0

1

2.7

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

0

1

2.8

Văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

0

1

3

Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa (đối với ngành nghề có quy định điều kiện về phòng cháy chữa cháy).

0

1

4

Bản khai lý lịch (theo mẫu) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự  của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này)

4.1

Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp.

1

0

4.2

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

1

0

4.3

Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

1

0

Quy trình

Trình tự, thủ tục

Doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến Sở Y tế/ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Sở Công thương.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế/ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Sở Công thương thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều kiện
Yêu cầu cấp phép

Stt

Điều kiện

I

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến thức ăn phải bảo đảm các điều kiện sau

1

Bếp ăn được bố trí bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến.

2

Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh.

3

Có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

4

Cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp phải thông thoát, không ứ đọng.

5

Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ, có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại.

6

Có thiết bị bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ.

7

Người đứng đầu đơn vị có bếp ăn tập thể có trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm.

8

Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh./

II

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau:

1

Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác.

2

Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3

Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại.

4

Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

5

Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

6

Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

7

Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

LIÊN HỆChúng tôi ngay bây giờ
    Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft