Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Thủ tục yêu cầu tuyên bố mất tích

Mất tích là việc hoàn toàn không thấy tung tích của một người, cũng không rõ người đó còn sống hay đã chết. Khi một người biệt tích đã hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết, mặc dù đã áp dụng...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft