BlogJuly 15, 2022by cnclicense0

Điểm mới của NĐ 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Ngày 26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn về điều kiện đầu tư kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó, Nghị định 31/2021/NĐ-CP có những nội dung đáng chú ý sau đây.

Bổ sung danh mục hạn chế về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nghị định 31/2021/NĐ-CP đã ban hành Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư (ĐT) nước ngoài. Nghị định 31/2021/NĐ-CP khẳng định trừ những ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà ĐT nước ngoài, nhà ĐT nước ngoài được tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà ĐT trong nước.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

Đây là điểm mới nội bật tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP so với những quy định trước đây. Cụ thể:

Bổ sung đối tượng thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư

Bên cạnh đó, Nghị định 31/2021/NĐ-CP cũng đã bổ sung thêm nhiều đối tượng thuộc nghề ưu đãi ĐT gồm:

Hiện tại, số ngành nghề ưu đãi ĐT theo quy định mới là: Khoa học công nghệ, điện tử, cơ khí, sản xuất vật liệu, công nghệ thông tin (20 ngành, nghề);  Nông nghiệp (11 ngành, nghề);  Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng (23 ngành, nghề); Giáo dục, văn hóa, xã hội, thể thao, y tế (09 ngành, nghề); Ngành, nghề khác (04 ngành, nghề).

Thay đổi và hợp nhất danh mục các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn

Nghị định 31/2021/NĐ-CP đã liệt kê cụ thể danh mục những địa bàn được hưởng ưu đãi ĐT, cụ thể là địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục III.

Bổ sung điều kiện đối với đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Theo điểm C khoản 4 Điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì dự án ĐT sử dụng người lao động khuyết tật phải từ 30% số lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên mới được hưởng ưu đãi ĐT.

Đối với Chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng ưu đãi ĐT khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Có ít nhất 80% số doanh nghiệp tham gia là doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Có ít nhất 10 địa điểm phân phối hàng hoá đến người tiêu dùng;
  • Tối thiểu 50% doanh thu của chuỗi được tạo ra bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia trong chuỗi.
Bổ sung điều kiện, thủ tục ngừng hoạt động dự án đầu tư, quy định về thời gian ngừng dự án đầu tư

Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện và trình tự thủ tục ngừng hoạt động của dự án ĐT trong các trường hợp tự quyết định ngừng hoạt động của dự án ĐT; cơ quan quản lý nhà nước về ĐT quyết định ngừng hoạt động của dự án ĐT; dự án ĐT gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

Điều 56 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, quy định về thời gian ngừng hoạt động của dự án ĐT như sau: Điều kiện về tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án ĐT không quá 12 tháng.

Trong trường hợp quá thời hạn kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký ĐT chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án ĐT đó.

Đối với trường hợp ngừng hoạt động của dự án ĐT theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết có hiệu lực của trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về ĐT thì thời gian ngừng hoạt động của dự án ĐT được xác định theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về ĐT.

Bổ sung thêm trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Theo đó, Nghị định 31 đã bổ sung thêm trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án ĐT là:

Trên đây là những Điểm mới của nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư. Nếu còn vướng mắc, hay có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề trên vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎️ Điện thoại: (84) 28-6276 9900

📞 Hot line: (84) 916-545-618

Email: contact@cnccounsel.com

Phụ trách: Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành

📞 Điện thoại: (+84) 916 545 618

Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc Trợ lý Luật sư Trần Thị Thanh

📞 Điện thoại: (84) 981 317 539

Email: thanh.tran@cnccounsel.com

Website:

https://cnclicense.com/

https://hopdongmau.net/

https://cnccounsel.com/

 

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft