Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Thủ tục cấp giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft