Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Doanh nghiệp làm thế nào để xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là việc người lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động...

Thủ tục cấp giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft