Minh bạch

Hướng tới sự minh bạch và tiện lợi cho Khách hàng trong quá trình thực hiện Dịch vụ!

Bắt đầu

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng

Khách hàng có thể gọi điện thoại, gửi email, hoặc tới trực tiếp văn phòng của CNC hoặc có thể yêu cầu CNC tới địa điểm mà Khách hàng thấy thuận tiện.

https://cnclicense.com/wp-content/uploads/2020/08/hero_home_02.jpg

Bước 2

Kiểm tra Xung đột lợi ích

Nếu có xung đột lợi ích giữa CNC và Khách hàng hoặc giữa Khách hàng hiện tại với Khách hàng tiềm năng, CNC sẽ ngừng tiếp nhận vụ việc và giữ bí mật tất cả các thông tin, tài liệu đã trao đổi với Khách hàng.

https://cnclicense.com/wp-content/uploads/2020/08/background_home_03.jpg

Bước 3

Ký kết Thỏa thuận Bảo mật

Đây là nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất của một Hãng luật chuyên nghiệp. Khách hàng đến với CNC bởi họ tin tưởng ở nghĩa vụ và cam kết bảo mật của CNC, của những nhân sự làm việc tại CNC và luôn an tâm rằng những chia sẻ của Khách hàng là được bảo mật tuyệt đối.

https://cnclicense.com/wp-content/uploads/2020/08/slider_3.jpg

Bước 4

Khách hàng cung cấp chi tiết tài liệu, hồ sơ

Khách hàng có thể cung cấp bản cứng các tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ việc cho CNC qua Phiếu bàn giao hồ sơ, tài liệu có chữ ký của đại diện các bên. 

Khách hàng cũng có thể cung cấp tài liệu qua email hoặc chia sẻ link lưu trữ tài liệu hoặc bất kỳ cách thức nào mà Khách hàng thấy thuận tiện, bảo mật.

https://cnclicense.com/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_01.png

Bước 5

Rà soát và Báo phí Dịch vụ

Đề xuất Dịch vụ không chỉ giúp xác định rõ quyền và lợi ích của Khách hàng khi thuê CNC thực hiện các Dịch vụ pháp lý mà còn là yêu cầu bắt buộc khi hành nghề. 

https://cnclicense.com/wp-content/uploads/2020/09/post_12.jpg

Bước 6

Ký kết Đề xuất Dịch vụ

Nếu vì một lý do mà Đề xuất dịch vụ không được Khách hàng chấp thuận,  khi đó CNC sẽ hủy các tài liệu mà Khách hàng đã cung cấp hoặc hoàn trả lại theo yêu cầu của Khách hàng.

Ngược lại, CNC sẽ ký kết Đề xuất Dịch vụ và hoàn chuyển cho Khách hàng ký kết đối ứng trước khi thực hiện Dịch vụ.

https://cnclicense.com/wp-content/uploads/2018/09/post_06.jpg

Bước 7

Tạm ứng Phí Dịch vụ

Để bắt đầu Dịch vụ, Khách hàng cần thực hiện việc tạm ứng một phần Phí Dịch vụ. Việc tạm ứng cũng là cơ sở để Khách hàng tính tiến độ/thời gian thực hiện Dịch vụ của CNC. 

https://cnclicense.com/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_05.png

Bước 8

Thực hiện Dịch vụ

Việc thực hiện Dịch vụ có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức. Dưới đây là một trong số nhiệm vụ điển hình

  • Đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý.
  • Soạn, rà soát Hợp đồng
  • Thay mặt Khách hàng tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, chẳng hạn thu hồi khoản nợ, đàm phán, thương lượng….
  • Củng cố hồ sơ, tài liệu cho Khách hàng.
  • Tiến hành các thủ tục tố tụng (Khởi kiện, Tố giác tội phạm, Đại diện…).
https://cnclicense.com/wp-content/uploads/2020/08/service_05.jpg

Bước 9

Hoàn thành Dịch vụ

CNC hoàn tất các trách nhiệm, nhiệm vụ được Khách hàng yêu cầu.

Khách hàng thanh toán cho CNC những khoản Phí Dịch vụ hoặc khoản chi phí phát sinh khác (nếu có).

https://cnclicense.com/wp-content/uploads/2020/09/hero_clients.jpg
[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Kết thúc

Quá trình hình thành

Sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và cái tâm vào việc bảo vệ lợi ích tối đa cho Khách hàng
Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft