Dịp lễ Quốc khánh 02/9/2023 được nghỉ bao nhiêu ngày?

Lễ Quốc khánh 02/9/2023 người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày? Và cụ thể là những ngày nào sẽ được CNCLicense đề cập qua bài viết dưới đây.

Lễ Quốc khánh 02/9 được nghỉ bao nhiêu ngày

Căn cứ theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định

“Điều 112. Nghỉ lể, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thằng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kế trước hoặc sau);

e) Ngày giỗ tổ hùng vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.”

Theo quy định trên thì ngày Lễ Quốc khánh 02/9 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 02 ngày bao gồm: 01 ngày 02/9 và 01 ngày liền kề trước hoặc sau ngày 02/9.

Năm 2023, Lễ Quốc khánh sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày?

Năm 2023, Lễ Quốc Khánh 02/9 rơi vào ngày thứ Bảy (trùng với ngày nghỉ lễ hàng tuần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không làm việc vào thứ Bảy). Căn cứ Điều 111 Bộ luật Lao động 2019

“ Điều 111. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 14 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ bình tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần bào ngày Chủ Nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3. Nếu ngày nghỉ hàng tuần trung với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại Khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.”

Căn cứ theo quy định trên thì cán bộ, công chức, việc chức, người lao động không làm việc vào thứ Bảy sẽ được nghỉ bù thêm 01 ngày vào ngày làm việc kế tiếp (thứ 2 tuần sau).

Như vậy, trong kỳ lễ Quốc Khánh năm 2023, đợt nghỉ này sẽ có 04 ngày, bao gồm 02 ngày Lễ Quốc Khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần.

Tại Thông báo 5034/TB-LĐTBXH năm 2022 về nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ Thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch

Đối với người lao động

 • Nếu người lao động làm việc vào thứ 7:

Phương án 1: Nghĩ lễ Quốc Khánh năm 2023 từ Thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết Chủ nhật ngày 03/9/2023 Dương lịch

Phương án 2: Nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2023 từ thứ Bảy ngày 02/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch

 • Nếu người lao động không làm việc vào thứ 7

Phương án 1: Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 dương lịch.

Phương án 2: Nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2023 từ thứ Bảy ngày 02/9/2023 đến hết thứ ba ngày 05/9/2023 Dương lịch.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo nghĩ lễ Quốc khánh năm 2023 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

 

Làm việc trong kỳ nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2023 thì tiền lương được tính như thế nào?

Người lao động làm việc vào ngày lễ sẽ được tính là làm thêm giờ và cách tính lương làm thêm giờ như sau:

Làm ban ngày

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật lao động 2019 và lịch nghỉ hằng tuần của doanh nghiệp, nếu người lao động làm việc vào dịp lễ Quốc Khánh 2023 thì tiền lương làm việc những ngày này được tính như sau:

 • Làm thêm vào ngày thường (Thứ Hai): ít nhất 150% lương của ngày làm việc bình thường.
 • Làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần (Chủ nhật): ít nhất bằng 200% lương của ngày làm việc bình thường.
 • Làm thêm vào ngày Lễ Quốc Khánh (Thứ Sáu ngày 01/9 và Thứ Bảy ngày 02/9): Ít nhất 300% lương của ngày làm việc bình thường.

Như vậy, người lao động được trả lương cho ngày làm việc đó và tiền lương làm thêm theo quy định nêu trên.

Làm ban đêm

Khi làm ban đêm vào ngày lễ, người lao động được hưởng thêm lương làm thêm vào ban đêm, lương làm theo giờ của công việc bình thường và 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó.

Do đó, nếu làm thêm vào ban đêm của ngày lễ Quốc Khánh, người lao động được hưởng ít nhất 490% lương của ngày làm việc bình thường (trong đó đã bao gồm lương của ngày nghỉ).

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc Dịp Lễ Quốc Khánh 02/9/2023 được nghỉ bao nhiêu ngày? Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
 • Hot line: (+84) 916 545 618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft