Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Các điểm mới về sử dụng lao động nước ngoài tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Ngày 18/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam. Sau đây là 10 điểm mới của Nghị định 70/2023/NĐ-CP về lao động nước ngoài. Nới yêu cầu đối với chuyên gia, giám đốc điều hành,...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft