Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Luật sư giỏi và uy tín tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn muốn tìm Văn phòng Luật sư giỏi tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh? Bạn muốn tìm Luật sư giỏi tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn muốn được tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách nhanh nhất bởi những luật sư giỏi nhất thì...

Các điểm mới về sử dụng lao động nước ngoài tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Ngày 18/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam. Sau đây là 10 điểm mới của Nghị định 70/2023/NĐ-CP về lao động nước ngoài. Nới yêu cầu đối với chuyên gia, giám đốc điều hành,...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft