Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Các trường hợp thoả thuận tài sản chung vợ chồng bị vô hiệu

Trong thời kỳ hôn nhân để tránh tranh chấp tài sản ảnh hưởng đến tình cảm vợ, chồng Luật pháp Việt Nam cho phép lập thoả thuận tài sản chung giữa vợ chồng. Nhưng bên cạnh đó, dù đã có thỏa thuận giữa các bến nhưng trong một số trường hợp sự thoả thuận tài...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft