Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
105 thành phố, thị xã không được phân lô bán nền từ ngày 01/01/2025

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2024 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Một trong những điểm nổi bật trong Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi này mà mọi người cần chú ý đó là quy định về việc phân lô bán nền...

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn năm 2024

Theo quy định thì cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp phải thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn. Có Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân Khi Chuyển Nhượng Vốn  Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi bởi Thông tư 25/2018/TT-BTC thì...

Có thể thể thế chấp quyền sử dụng đất đối với các loại đất nào?

Ngày nay việc thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng là một hiện tượng không mấy xa lạ đối với phần lớn người dân. Tuy nhiên, những loại đất nào mà người dân có thể thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng cũng như những lưu ý khi thế...

Định giá tài sản góp vốn năm 2024

Tài sản góp vốn của cá nhân, tổ chức nếu không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá phải định giá tài sản góp vốn đó và thể hiện thành Đồng Việt Nam. Thủ tục định...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft