Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Các điểm mới về sử dụng lao động nước ngoài tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Ngày 18/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam. Sau đây là 10 điểm mới của Nghị định 70/2023/NĐ-CP về lao động nước ngoài. Nới yêu cầu đối với chuyên gia, giám đốc điều hành,...

Muốn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh phải làm như thế nào?

Người nộp thuế muốn được giảm trừ gia cảnh khi có người phụ thuộc thì phải làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo quy định. CNC License dưới đây gửi đến quý khách hàng về hồ sơ, thủ tục cũng như  cách thực hiện đăng ký. Người phụ thuộc bao gồm ai? Theo...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft