Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Hướng dẫn khởi kiện và hướng dẫn chi tiết viết/soạn đơn khởi kiện

CNClicense nhận được rất nhiều câu hỏi từ khách hàng liên quan đến vấn đề: Ai được quyền khởi kiện? Đơn khởi kiện phải viết như thế nào? Đơn khởi kiện có sẵn mẫu hay không? Và CNClicense có thể hướng dẫn khởi kiện một cách chi tiết để cho chúng tôi hiểu rõ được...

Thủ tục xin cấp “Giấy xác nhận thông tin về cư trú” mới nhất năm 2023?

Giấy xác nhận thông tin cư trú là gì? Ngày 13/1/2020, Quốc hội ban hành Luật Cư trú. Luật Cư trú có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2021. Tại Khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú quy định: “Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft