Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Dự kiến 9 nhóm đối tượng được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương từ 01/07/2024

Vừa qua Quốc Hội đã thông qua Nghị Quyết 104/2023/QH15 về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện cải cách tiền lương hưu từ 01/07/2024. Vậy những nhóm đối tượng nào sẽ được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương của Nghị định 42/2023/NĐ-CP....

9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Biện pháp bảo đảm là những cách thức, giải pháp nhằm hỗ trợ, khẳng định, bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, thỏa thuận một cách chắc chắn. Biện pháp bảo đảm đi liền, không tách rời với nghĩa vụ chính trong hợp đồng, giao dịch chính. Trường hợp bên có...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft