Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chi nhánh của công ty khi hoạt động kinh doanh không hiệu quả hoặc việc duy trì chi nhánh công ty là không cần thiết thì công ty có thể tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty.

Khái niệm chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp. Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Khi việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết hoặc không hiệu quả thì có thể tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty.

Quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chi nhánh doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh.
Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động thực hiện một số công việc chính như: chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

Các bước chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty hạch toán phụ thuộc hay hạch toán độc lập, thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần, chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH một thành viên (MTV), thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên (HTV), chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty hợp doanh, chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân,…
Để chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cần tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh với cơ quan thuế
Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế để xin đóng mã số thuế chi nhánh công ty.
Thông báo đề nghị cấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh; Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị; Biên bản họp chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị; Bản photo giấy phép kinh doanh chi nhánh; Văn bản ủy quyền nếu không phải đại điện pháp luật

 • Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh.

Bước 2: Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
Cách nộp hồ sơ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

Công ty cần chuẩn bị các giấy tờ gồm:

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
 2. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
 3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
 4. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 5. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
 6. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.
 7. Thông báo xác nhận trả con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 8. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).
 9. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Nhận kết quả về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty:

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và đăng bố cáo thông tin chấm dứt hoạt động chi nhánh trên cổng thông tin quốc gia.

Trên đây là Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty. Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (84) 28-6276 9900
 • Hot line: (84) 916-545-618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft