Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic

Dịch vụ logistic là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao...

Đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh được tổ chức đơn giản và phổ biến hiện nay. Bài viết dưới đây của CNCLicense sẽ hướng dẫn cho bạn biết về hồ sơ, thủ tục và cách đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh là một tổ chức do...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển cả về chất lượng và số lượng ở doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều doanh nghiệp do tác động của...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft