Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn năm 2024

Theo quy định thì cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp phải thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn. Có Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân Khi Chuyển Nhượng Vốn  Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi bởi Thông tư 25/2018/TT-BTC thì...

Hạn nộp báo cáo tài chính năm 2023 là khi nào? Và gồm những tài liệu gì?

Theo quy định doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2023 của các doanh nghiệp sẽ được CNC License giới thiệu thông qua bài viết dưới đây. Hạn nộp báo cáo tài chính là khi nào? Căn...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft