Có thể thế chấp quyền sử dụng đất đối với các loại đất nào?

Ngày nay việc thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng là một hiện tượng không mấy xa lạ đối với phần lớn người dân. Tuy nhiên, những loại đất nào mà người dân có thể thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng cũng như những lưu ý khi thế chấp đất để vay vốn ngân hàng thì không phải ai cũng biết.

Trong bài đăng này, CNC sẽ đề cập và giải đáp một số lưu mà những ai chuẩn bị thế chấp quyền sử dụng đất đều cần phải biết.

Thế nào là thế chấp quyền sử dụng đất vay ngân hàng?

Thế chấp ngân hàng

Vay thế chấp là hình thức vay tiền có sử dụng tài sản đảm bảo có giá trị nhất định để bảo đảm cho khoản vay. Từ giá trị tài sản thế chấp và khả năng chi trả khoản vay, ngân hàng sẽ kiểm tra, xem xét hồ sơ vay vốn và thẩm định tài sản thế chấp, từ đó sẽ quyết định có phê duyệt cho vay hay không và cho vay bao nhiêu. Khi thực hiện vay thế chấp tài sản thế chấp vẫn thuộc quyền sở hữu của của người vay, song các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đó sẽ do ngân hàng tạm thời nắm giữ.

Thông thường, lãi vay thế chấp sẽ thấp hơn vay tín chấp, ngoài ra, hạn mức vay thế chấp có thể lên tới 70% đến 100 % giá trị tài sản đảm bảo. Do đó hình thức vay thế chấp được xem là hình thức vay phù hợp bởi phần lớn các cá nhân và tổ chức cần số vốn lớn để kinh doanh, đầu tư hay mua nhà.

Thế chấp đất vay ngân hàng

Dựa theo những phân tích trên, ta có thể hiểu đơn giản thế chấp quyền sử dụng đất vay ngân hàng là hình thức sử dụng quyền sử dụng đất để thế chấp cho khoản vay. Giá trị cho vay và có được vay hay không sẽ phụ thuộc vào giá trị của miếng đất và khả năng chi trả khoản vay của người đề nghị vay.

Có được thế chấp quyền sử dụng đất cho ngân hàng?

Căn cứ theo khoản 1 điều 167 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai luật 2013.

Vậy nên có thể hiểu rằng, thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất.

Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất

Tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định Người sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất  khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường họp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Việc thế chấp quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Các loại đất được thế chấp quyền sử dụng đất

Theo Khoản 1, Điều 179 Luật Đất đai 2013 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định phải luật đối với những loại đất sau nếu đủ điều kiện:

Thứ nhất: Đất nông nghiệp được nhà nước giao trong hạn mức theo quy định tại điều 129 Luật Đất đai 2013.

Thứ hai: Đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất

Thứ ba: Đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuế đất một lần cho cả thời gian thuê

Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau

 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
 • Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013.
 • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
 • Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

Thứ tư: Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Thứ năm: Đất nhận chuyển đổi.

Trong đó, chuyển đổi quyền sử dụng đất là một hình thức mà hộ gia đình, cá nhân trong cùng một xã, phường, thị trấn chuyển giao quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhau. Các bên vừa là người chuyển đổi nhưng cũng đồng thời là người nhận chuyển đổi.

Thứ sáu: Đất được nhận chuyển nhượng (mua), nhận tặng cho, nhận thừa kế.

6 loại đất có thể thế chấp quyền sử dụng đất

Các loại đất thuộc trường hợp không được thế chấp quyền sử dụng đất

Bên cạnh những loại đất được dùng để thế chấp thì pháp luật cũng quy định những loại đất không được thế chấp quyền sử dụng đất.

Thứ nhất: đất không đủ điều kiện thế chấp.

Nếu đất mà người sử dụng muốn thế chấp thiếu một trong những điều kiện được thế chấp quyền sử dụng đất ở trên thì sẽ không đủ điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất.

Thứ hai: quản lý di sản là quyền sử dụng đất

Trong trường hợp, thế chấp quyền sử dụng đất là di sản thừa kế thì phải được toàn bộ người thừa kế đồng ý bằng văn bản nếu không sẽ không được thế chấp.

Thứ ba: quyền sử dụng đẩt hình thành trong tương lai

Tho quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 21/2021/NĐ-CP nêu rõ việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai không áp dụng đối với quyền sử dụng đất.

Có nghĩa là quyền sử dụng đất hình thành trong tương lại không dùng để thế chấp.

Thứ tư: Đất của cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư

Theo Khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai 2013 quy định cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư đã có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì cũng không được thế chấp quyền sử dụng đất.

Thứ năm: Đất phục vụ cho hoạt động hàng không dân dụng

Chiếu theo Khoản 4 Điều 156 Luật Đất đai năm 2013, tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Do đó, việc thế chấp quyền sử dụng đất phục vụ cho hàng không, sân bay của tổ chức, cá nhân là không được chấp nhận.

Thứ sáu: đất thuê trả tiền hàng năm

So với loại đất thuê trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê thì người sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm bị hạn chế một số quyền hơn như không được thế chấp quyền sử dụng đất, không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng – an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

 

Những điều cần biết khi thế chấp quyền sử dụng đất

Phải đăng ký thế chấp mới có hiệu lực

Tại Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định rõ Việc thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Do vậy, dù bên nhận thế chấp là tổ chức tín dụng hoặc cá nhân đều phải đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất nếu không đăng ký thế chấp sẽ không có hiệu lực.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phải công chứng

Tại điểm a, khoản 3, Điều 167 Luật Đất đai 2013 có quy định nội dung như sau: Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực trừ trường hợp kinh doanh bất động sản được quy định rõ tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013. Vậy nên khi ta ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với ngân hàng hay bất cứ tổ chức tín dụng nào ta đều nên lưu ý tới việc phải mang đi công chứng hợp đồng trên.

Trên đây là Các loại đất có thể thể thế chấp quyền sử dụng đất. Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
 • Hot line: (+84) 916 545 618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft