Có được xây nhà ở trên đất thương mại, dịch vụ không?

Đất thương mại, dịch vụ là đất sử dụng để xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ; với mỗi loại đất thì mục đích sử dụng riêng. Vậy có được xây dựng nhà ở trên đất thương mại, dịch vụ?

Đất thương mại, dịch vụ là

Đất thương mại, dịch vụ là đất được sử dụng với mục đích xây dựng các cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thương mại và xây dựng các công trình khác nhằm phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại.

Theo đó, đất thương mại, dịch vụ thuộc nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Hình thức sử dụng đất thương mại, dịch vụ

Với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức:

 • Nhà nước cho thuê đất;
 • Thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khác;
 • Thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng thông qua những hình thức:

 • Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khác;
 • Thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Được nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ nếu thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.

Với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức:

 • Nhà nước cho thuê đất;
 • Thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Có được xây nhà ở trên đất thương mại, dịch vụ

Theo quy định, nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Mà đất thương mại dịch vụ sử dụng vào các mục đích sau:

 • Xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại;
 • Các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế).

Như vậy, đất thương mại, dịch vụ sẽ không được phép xây dựng nhà ở. Nếu muốn xây dựng nhà ở trên đất thương mại, dịch vụ thì phải xin chuyển mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ thành đất ở.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong pháp luật đất đai?

Căn cứ tại Điều 12 Luật đất đai 2013, quy định những hành vi bị nghiêm cấm như sau:

 • Lấn, chiếm, hủy đất đai;
 • Vi phạm quy hoạch, kế hoạc sử dụng đất không đúng mục đích;
 • Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất;
 • Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của luật này;
 • Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ sở nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai;
 • Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật;
 • Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên thì việc không sử dụng đất hoặc sử dụng đất không đúng mục địch là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc Có được xây nhà ở trên đất thương mại, dịch vụ không?  Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
 • Hot line: (+84) 916 545 618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

Share

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft