Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

Thành lập văn phòng đại diện là một trong những hình thức hoạt động thương mại tại Việt Nam của các thương nhân nước ngoài. Văn phòng đại diện cho phép các thương nhân nước ngoài gia nhập vào thị trường Việt Nam với mục đích tìm hiểu thị trường trước khi quyết định đầu...

5 hình thức đầu tư tại Việt Nam hiện nay

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam theo các hình thức sau đây:   Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế Tổ chức kinh tế được hiểu là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft