Định giá tài sản góp vốn năm 2024

Tài sản góp vốn của cá nhân, tổ chức nếu không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá phải định giá tài sản góp vốn đó và thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Thủ tục định giá tài sản và những lưu ý khi định giá tài sản góp vốn sẽ được CNC License giới thiệu đến quý khách hàng thông qua bài viết dưới đây.

Những tài sản góp vốn nào phải định giá

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Trong đó, tổ chức, cá nhân góp vốn vào công ty bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải thực hiện việc định giá tài sản góp vốn này.

Ví dụ, nếu tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí tuệ thì phải được định giá theo quy định.

Định giá tài sản góp vốn được thực hiện như thế nào?

Như đã đề cập ở trên, nếu tài sản góp vốn thuộc trường hợp những tài sản phải định giá thì các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá tài sản góp vốn đó theo quy định.

Góp vốn khi thành lập doanh nghiệp

Định giá tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Góp vốn trong quá trình hoạt động

Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty  hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đới với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Định giá tài sản góp vốn không đúng doanh nghiệp sẽ chịu mức phạt như thế nào?

Hành vi cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị là một trong các hành vi vị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 16 Luật doanh nghiệp 2020.

Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm

 1. Cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trê, phiền hà, cản trở, sách nhiểu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
 3. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã vị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.
 4. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đang ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 5. Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.
 6. Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; kinh foanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trinh hoạt động.
 7. Lừa đảo, rửa tiền.”

Đồng thời, Tại khoản 3 Điều 46 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với vi phạm về định giá tài sản góp vốn như sau:

“ Điều 46. Vi phạm về thành lập doanh nghiệp

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đồng sáng lập theo quy định tại cơ quan đang ký kinh doanh khi đã kết thúc thời hạn góp vốn và hết thời gian điều chỉnh vốn do thành viên, cổ đông sáng lập không góp đủ vốn nhưng không có thành viên, cổ đông sáng lập nào thực hiện cam kết góp vốn;

b) Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.”

Bên cạnh đó theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền trên được áo dụng đối với doanh nghiệp. Đối với hành vi trên thì cá nhân vi phạm sẽ nhận mức phạt ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.

Như vậy, hành vi cố ý định giá tài sản góp vốn vào công ty không đúng với giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm góp vốn thì công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm hoặc phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm.

Trên đây là Định giá tài sản góp vốn năm 2024. Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
 • Hot line: (+84) 916 545 618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft