Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện trong lĩnh vực thu hồi đất

Hiện nay, để phát triển kinh tế xã hội, điển hình như xây dựng các khu công nghiệp, xây dựng hệ thống giao thông đường bộ thì Nhà nước tiến hành thu hồi đất của người dân để thực hiện những dự án này. Tuy nhiên vấn đề bồi thường khi thu hồi đất cho người dân hiện nay còn nhiều bất cập và chưa đảm bảo được quyền lợi cho người dân dẫn đến số vụ khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,…khi Nhà nước thu hồi đất chiếm tỷ lệ rất lớn. Vậy trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện trong lĩnh vực thu hồi đất như thế nào? Kính mời anh/chị và các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của CNClicense nhé:

Xác định thời hiệu khởi kiện trong lĩnh vực thu hồi đất

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. Căn cứ theo khoản quy định tại Điều 116 Luật TTHC năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện được quy định như sau: 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính; Trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện được quy định như sau: 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại. Như vậy, trong thời hạn khởi kiện cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền gửi đơn khởi kiện đến Tòa án để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính.

Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án

Căn cứ theo quy định tại Điều 117 Luật TTHC năm 2015 thì khi khởi kiện vụ án hành chính cơ quan, tổ chức, cá nhân phải làm đơn khởi kiện theo quy định tại Điều 118 của Luật này và nộp đơn khởi kiện đế Tòa án để yêu cầu giải quyết vụ án hành chính.

Đơn khởi kiện phải có có các nội dung chính sau đây: Ngày, tháng, năm làm đơn; Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính; Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Nội dung quyết định hành chính hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính; Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có); Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết; Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Người khởi kiện là cá nhân phỉa ký tên hoặc điểm chỉ; người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn. Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Tài liệu chứng cứ trong lĩnh vực thu hồi đất có thể là: Biên bản kiểm đếm hiện trạng tài sản, Bảng chiết tính, Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường hỗ trợ, tái định cư, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai,…

Trình tự, thủ tục khiếu kiện thu hồi đất
Ảnh minh họa

Trình tự, thủ tục giải quyết tại Tòa án

Bước 1: Xem xét đơn khởi kiện

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây: a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 246 của Luật TTHC; c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác; d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật TTHC. Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trong vòng 06 ngày kể từ ngày nộp đơn khởi kiện thì Tòa án phải ra một trong các quyết định tại khoản 3 Điều 121 Luật TTHC năm 2015 và thông báo cho người khởi kiện biết. Trường hợp sau khi nhận đơn khởi kiện mà hồ sơ khởi kiện đã đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định và xét thấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì thông báo cho người khởi kiện biết về việc thụ lý vụ án. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí. Nếu hết thời hạn mà không nộp tiền tạm ứng án phí thi Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện.

Bước 2: Thụ lý vụ án

Thẩm phán thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Việc thụ lý vụ án phải được ghi vào sổ thụ lý. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán đã thụ lý vụ án phải thông báo bằng văn bản cho người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 3: Chuẩn bị xét xử

Chuẩn bị xét xử được hiểu là công việc của Tòa án trong việc xem xét vụ án trước khi đưa vụ án ra xét xử. Ở giai đoạn này, Tòa án phải xác minh, xem xét vụ việc trong khoảng thời gian trước khi vụ việc được giải quyết tại Tòa án. Những hoạt động này được thực hiện để Tòa án có cơ sở quyết định có đưa vụ án ra xét xử tại phiên tòa hay không bởi vì trong quá trình giải quyết vụ án Tòa án có thể ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định tạm đình chỉ hoặc quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Điều 130 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử đối vụ án hành chính trong lĩnh vực thu hồi đất là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử một lần, nhưng không quá 02 tháng. Như vậy thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án hành chính trong lĩnh vực thu hồi đất kéo dài tối đa là 06 tháng.

Cần lưu ý đối với trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, thẩm phán thực hiện các công việc quy định tại Điều 131 Luật TTHC 2015. Như vậy trong thời hạn chuẩn bị xét xử Tòa án thực hiện các công việc liên quan đến xác minh vụ việc, thu thập, tài liệu chứng cứ, tổ chức hòa giải, đối thoại,…Sau khi thực hiện xong các công việc nêu trên thì Tòa án phải ra một trong các quyết định là đưa vụ án ra xét xử, tạm đình chỉ giải quyết vụ án hoặc đình chỉ giải quyết vụ án. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Thẩm phán ra một trong các quyết định quy định nêu trên thì Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.

Bước 4: Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Các bước khởi kiện thu hồi đất
Ảnh minh họa

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hành chính được tiến hành chặt theo trình tự, thủ tục chặt chẽ do Luật tố tụng hành chính quy định. Đương sự hoặc người đại diện của đương sự có quyền làm đơn kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp trên trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án.

Trường hợp đương sự vắng mặt tại phiên Tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi họ cư trú hoặc có trụ sở, trong trường hợp đương sự là cơ quan tổ chức. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi họ cư trú hoặc nơi có trụ sở trong trường hợp người có quyền kháng cáo là cơ quan, tổ chức.

Nếu Quý khách hàng đang cần tìm Văn phòng Luật sư giỏi để hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề tranh chấp liên quan đến bồi thường thu hồi đất thì Văn phòng luật sư CNC là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh nhất, khách hàng có thể liên hệ theo thông tin dưới đây nhé ạ.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến tại đây:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sau khi tham khảo bài viết của CNC LICENSE nếu Quý khách hàng còn vấn đề nào chưa rõ thì hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn chi tiết hơn. Ngoài ra, nếu khách hàng cần tư vấn về các vấn đề pháp lý khác như xin các loại giấy phép, soạn thảo các loại hợp đồng lao động, dân sự, rà soát hợp đồng, soạn thảo các loại đơn từ, soạn hồ sơ khởi kiện, lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế, đăng ký biến động đất đai, tham gia giải quyết khiếu nại kiên quan đến bồi thường thu hồi đất,… thì cũng đừng ngại liên hệ với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc.

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM 

  • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 28-6276 9900
  • Đường dây nóng: (84) 916-545-618
  • Email: contact@cnccounsel.com

Phụ trách:

  • Luật sư Trần Văn Thăng|Luật sư thành viên
  • Điện thoại: (+84) 909 642 658
  • Email: thang.tran@cnccounsel.com

hoặc

  • Trợ lý Luật sư Nguyễn Thị Hương Giang
  • Điện thoại: (84) 387 959 777
  • Email: giang.nguyen@cnccounsel.com

Website:

https://cnclicense.com/

https://hopdongmau.net/

https://cnccounsel.com/

CNC License

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft