Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực

Khi nhắc đến khái niệm di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực, hẳn nhiều người thoạt đầu thấy chúng có vẻ rất giống nhau, vì đều không có giá trị để sử dụng. Nhưng sự thật là chúng có bản chất khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra rõ sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực.

Khái niệm

Di chúc vô hiệu

Không có quy định cụ thể về khái niệm của di chúc vô hiệu. Tuy nhiên, có thể hiểu di chúc vô hiệu là di chúc không thỏa mãn các điều kiện hợp pháp của di chúc.

Di chúc không có hiệu lực

Di chúc không có hiệu lực là di chúc thỏa mãn các điều kiện để di chúc được xem là hợp pháp tuy nhiên nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì sẽ làm cho di chúc không có hiệu lực.

Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực

Tiêu chí

Di chúc vô hiệu

Di chúc không có hiệu lực

Định nghĩa

Là bản di chúc không đáp ứng các điều kiện hợp pháp theo quy định.

Là bản di chúc hợp pháp nhưng thuộc các trường hợp khiến di chúc không có hiệu lực.
Bản chất của di chúc Là di chúc không hợp pháp Là bản di chúc hợp pháp nhưng thuộc các trường hợp theo pháp luật dẫn đến việc mất hiệu lực một phần hoặc toàn bộ
Trường hợp – Người lập di chúc không minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc.

– Người lập di chúc bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.

– Nội dung di chúc vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội.

– Hình thức di chúc trái quy định của pháp luật.

– Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được lập thành văn bản, không được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ không được người làm chứng lập thành văn bản và không có công chứng hoặc chứng thực.

– Di chúc miệng không được thể hiện trước ít nhất 02 người làm chứng, người làm chứng không ghi chép lại, ký tên hoặc điểm chỉ và trong 05 ngày không được chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần:

+ Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc.

+ Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

– Di chúc không có hiệu lực khi di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế. Nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

Đáng chú ý: khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Hậu quả pháp lý

Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 mà khi Di chúc vô hiệu hoặc Di chúc không có hiệu lực thì sẽ được giải quyết như sau.

Di chúc vô hiệu

Di chúc vô hiệu thì không làm phát dinh hiệu lực pháp luật của di chúc từ thời điểm di chúc được xác lập, tức là phần di sản của người để lại di chúc không được chia theo di chúc bị vô hiệu mà sẽ được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Di chúc không có hiệu lực

Để xác định di chúc có hiệu lực hay không, không có hiệu lực toàn hộ hay một phần sẽ là cơ sở để xác định chia di sản thừa kế, quyền và nghĩa vụ phát dinh của người hưởng quyền thừa kế.

Trường hợp di chúc không có hiệu lực một phần thì phần nội dung di chúc còn lại không bị ảnh hưởng. Phần có hiệu lực thì thực hiện chia theo di chúc, còn phần di chúc không có hiệu lực thì sẽ được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

 Trường hợp di chúc không có hiệu lực toàn bộ thì toàn bộ tài sản thừa kế của người để lại di chúc sẽ được phân chia cho những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc Sự khác nhau giữa di chúc vô hiệu và di chúc không có hiệu lực? Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

  • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
  • Hot line: (+84) 916 545 618
  • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

  • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
  • Điện thoại: (+84) 916 545 618
  • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft