Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
Thừa kế và các hàng thừa kế

Hàng thừa kế được xác định khi việc thừa kế được tiến hành theo pháp luật. Thừa kế theo pháp luật thực hiện khi người chết không để lại di chúc, di chúc không hợp pháp hoặc một số trường hợp khác.   Thừa kế là gì? Thừa kế được hiểu là sự dịch chuyển...

Hiệu lực của di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm để lại tài sản của mình cho người khác sau khi mình chết. Do đó, thời gian có hiệu lực của di chúc được xác định là thời điểm mở thừa kế.   Di chúc có hiệu lực trong thời gian bao lâu?...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft