Giải thể doanh nghiệp là gì? và Hồ sơ giải thể năm 2024

Trong một vài năm trở lại đây, việc hoạt động và phát triển của một số doanh nghiệp không có dấu hiệu khởi sắc cũng như ngày càng đi xuống so với mục tiêu và hướng phát triển như đã đề ra từ ban đầu. Đứng trước những khó khăn và thách thức đó, doanh nghiệp buộc phải thực hiện thủ tục xin giải thể để rút khỏi thị trường kinh doanh để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ về điều kiện cũng như thủ tục pháp lý khi giải thể doanh nghiệp. Do đó, trong bài viết này, CNC License sẽ cũng cấp cho các bạn độc giả một số quy định về việc giải thể cũng như hồ sơ, thủ tục pháp lý khi giải thể doanh nghiệp.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chủ doanh nghiệp (giải thể tự nguyện) hoặc cơ quan có thẩm quyền (giải thể bắt buộc) thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm chấm dứt hoạt động và sự tồn tại của một doanh nghiệp khi doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động.

 

Có thể giải thể doanh nghiệp khi đang nợ thuế hay không?

Căn cứ theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về một số trường hợp doanh nghiệp giải thể như sau:

Trường hợp giải thể tự nguyện (Giải thể theo quyết định của công ty)

 • Kết thúc thời hạn hoạt động: Khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà công ty không có quyết định gia hạn thêm thì công ty sẽ giải thể. Trường hợp có quyết định gia hạn hoạt động thì công ty vẫn tiếp tục hoạt động.

Việc quy định về thời hạn hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc vào quyết định của chủ doanh nghiệp hoặc do thỏa thuận của thành viên, cổ đông sáng lập của doanh nghiệp.

 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp: Công ty sẽ giải thể nếu có nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Công ty không còn đáp ứng điều kiện loại hình doanh nghiệp: Khi doanh nghiệp không đảm bảo về số lượng thành viên tối thiểu. Trong thời hạn 06 tháng liên tục mà doanh nghiệp thực hiện một số các biện pháp bổ sung thành viên cho đủ số lượng hoặc làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tiến hành giải thể.

Giải thể bắt buộc (Trường hợp khi công ty bắt buộc giải thể)

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sau khi nhận quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp bắt buộc phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Thông qua việc thu hồi này cho thấy Nhà nước không còn công nhận tư cách pháp lý của doanh nghiệp.

Điều kiện thực hiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ các khoản nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ người lao động,..), nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. [1]

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì?

 • Hồ sơ Thông báo giải thể doanh nghiệp
 1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 2. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp
 1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh .

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở kinh doanh.

Hình thức nộp hồ sơ

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện

Đối với trường hợp giải thể tự nguyện

Đối với trường hợp giải thể bắt buộc

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 2: Doanh nghiệp triệu tập họp để ra quyết định giải thể

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Trên đây là Giải thể doanh nghiệp là gì? và Hồ sơ giải thể năm 2024. Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
 • Hot line: (+84) 916 545 618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

[1] Căn cứ theo Khoản 2 Điều 207 Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2020

Share

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft