Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và 06 điều cần biết

Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh đơn giản và phổ biến tại Việt Nam. Luật Doanh nghiệp 2014 và 2020 đã lược bỏ khái niệm này, tuy nhiên Nghị định 01/2021/ND-CP vẫn cung cấp cho chúng ta định nghĩa về loại hình kinh doanh này.

Cụ thể, HKD do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký HKD thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện HKD. Cá nhân đăng ký hộ HKD, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện HKD là chủ HKD.

Giấy chứng nhận đăng ký HKD được cấp cho hộ HKD thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Sau đây là 06 vấn đề liên quan đến Giấy chứng nhận mà chủ HKD cần lưu ý.

 

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký HKD sẽ được cấp khi hộ HKD đạt được các điều kiện sau đây:

 

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

2.1. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục VI-1)

2.2. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục VI-2)

 

Giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký HKD có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD.

Hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trường hợp HKD đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD thì HKD được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

 

Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Theo Điều 14, 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký HKD là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký HKD trong các trường hợp sau:

  • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký HKD là giả mạo;
  • Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;
  • Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;
  • Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập HKD thành lập;
  • Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
  • Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

 

5 Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
  • Hộ kinh doanh được đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký HKD trong các trường hợp: bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác,
  • Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký HKD đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở HKD.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký HKD trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Trên đây là những thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Nếu còn vướng mắc, hay có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề trên vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎️ Điện thoại: (84) 28-6276 9900

📞 Hot line: (84) 916-545-618

Email: contact@cnccounsel.com

Phụ trách: Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành

📞 Điện thoại: (+84) 916 545 618

Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc Trợ lý Luật sư Trần Thị Thanh

📞 Điện thoại: (84) 981 317 539

Email: thanh.tran@cnccounsel.com

Website:

https://cnclicense.com/

https://hopdongmau.net/

https://cnccounsel.com/

 

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft