09 Trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi

Giấy phép lao động là một trong những điều kiện người lao động nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam. Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

Các trường hợp giấy phép lao động có thể bị thu hồi và trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép lao động.

THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài có thể bị thu hồi theo các trường hợp sau:

TRÌNH TỰ THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
  • Đối với trường hợp quy định tại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mục I thì trong 15 ngày kể từ ngày GPLĐ hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi GPLĐ của người lao động nước ngoài để nộp lại BLĐ-TB&XH hoặc SLĐ-TB&XH đã cấp GPLĐ đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.
  • Đối với trường hợp quy định tại 8, 9 mục I thì BLĐ-TB&XH hoặc SLĐ-TB&XH đã cấp GPLĐ ra quyết định thu hồi GPLĐ theo Mẫu số 13/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi GPLĐ của người lao động nước ngoài và nộp lại cho BLĐ-TB&XH hoặc SLĐ-TB&XH đã cấp GPLĐ đó.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được GPLĐ đã thu hồi, BLĐ-TB&XH hoặc SLĐ-TB&XH có văn bản xác nhận đã thu hồi GPLĐ gửi người sử dụng lao động.

 

Trên đây là những thông tin liên quan đến Các trường hợp giấy phép lao động của người lao động nước ngoài bị thu hồi. Nếu còn vướng mắc, hay có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề trên vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

  • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 28-6276 9900
  • Hotline: (84) 916-545-618
  • Email: contact@cnccounsel.com

Phụ trách:

Hoặc

Website:

https://cnclicense.com/

https://hopdongmau.net/

https://cnccounsel.com/

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft