Hạn mức, Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Ngoài hoạt động đấu thầu để có được quyền thi công công trình thì còn có hình thức chỉ định thầu. Có thể hiểu chỉ định thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên việc bên mời thầu xác định cụ thể một nhà thầu để tham gia đấu thầu và thực hiện hợp đồng.

Hạn mức chỉ định thầu

Theo Luật Đấu thầu, chỉ định thầu chỉ được áp dụng cho gói thầu có giá nằm trong hạn mức được cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu. Điều kiện này nhằm đảm bảo tính phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

Cụ thể, gói thầu có giá trị nằm trong hạn mức được áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định như sau

 • Gói thầu không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phí tư vấn, dịch vụ công;
 • Gói thầu không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;
 • Gói thầu không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sa,sư thường xuyên.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Chỉ định thầu rút gọn được áp dụng đối với các gói thầu cụ thể sau đây:

 • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng;
 • Gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề;
 • Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn được quy định cụ thể như sau:

 

Ngoài ra, đối với các gói thầu nói chung được phép áp dụng chỉ định thầu, thì quy trình chỉ định thầu rút gọn được thực hiện như sau:

 • Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;
 • Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;
 • Ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

>>> Xem thêm: Hạn mức, quy trình chỉ định thầu thông thường tại đây

Trên đây là Hạn mức, Quy trình chỉ định thầu rút gọn. Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (84) 28-6276 9900
 • Hot line: (84) 916-545-618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft