Làm thế nào để đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Làm thế nào để đăng ký thành lập hộ kinh doanh?

Khi nhắc đến kinh doanh mọi người thường nghe đến các loại hình như Công ty cổ phần, Công ty TNHH nhưng có một loại hình kinh doanh khác cũng được lựa chọn phổ biến để kinh doanh là hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh với tổ chức đơn giản, quy mô gọn nhẹ, dễ dàng quản lý.

Vậy hộ kinh doanh được tổ chức như thế nào? Ai được quyền thành lập và có các đặc điểm gì? Hãy cùng CNCLicense tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh  là một tổ chức do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Với hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

 

Ai có quyền thành lập hộ kinh doanh

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành viên dân sự đầy đủ theo quy định tại Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh, trừ một số trường hợp dưới đây:

 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm, bị tam giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Lưu ý:

 • Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ đực đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
 • Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

 

Một số lưu ý trước khi thành lập hộ kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

Một hộ kinh doanh có thể hoạt động ở nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Đặt tên hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

 • Cụm từ “Hộ kinh doanh”;
 • Tên riêng của hộ kinh doanh

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

Hộ kinh doanh không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riền cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

Tên riêng hộ kinh doanh không được trừng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

Ngành nghề kinh doanh

Hộ kinh doanh được quyền tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà luật không cấm. Tuy nhiên đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hộ kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện thì mới được quyền kinh doanh và hộ kinh doanh phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Trường hợp nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi chưa đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ được yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và sẽ vị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường họp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Sau khi chuẩn bị các loại giấy tờ nêu trên, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình có thể chọn 01 trong các phương thức sau để nộp hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp/ qua bưu điện đến Phòng Tài chính – Kế hoach thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh.
 • Nộp online trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền kiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Lệ phí đăng ký thành lập hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần

Nơi đăng ký: Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

 

Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh, các thành viện hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và 06 điều cần biết

Ưu và nhược điểm của hộ kinh doanh

Mã số đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi mã số đăng ký hộ kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo cấu trúc sau:

 • Mã cấp tỉnh: 02 ký tự bằng số
 • Mã cấp huyện: 01 ký tự bằng chữ cái tiếng Việt
 • Mã loại hình: 01 ký tự, 8 = hộ kinh doanh
 • Số thứ tự hộ kinh doanh: 06 ký tự số, từ 000001 đến 999999

Các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được thành lập mới sau ngày Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữ cái Tiếng Việt.

Trường hợp tách quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sau ngày Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi thành, đơn vị bị tách giữ nguyên mã chữ cũ và đơn vị được tách được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt.

Sở kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư mã mới của cấp huyện được thành lập mới hoặc được tách.

>>> Xem thêm: Đăng ký hộ kinh doanh

Trên đây là Hướng dẫn để đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
 • Hot line: (+84) 916 545 618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft