05 điều cần biết về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 • Đối với Công ty TNHH một thành viên, người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Đối với công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Đối với công ty hợp danh thì các thành viên hợp danh sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân thì người đại diện theo pháp luật của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Một doanh nghiệp sẽ có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Công ty TNHH Một thành viên, Công ty TNHH Hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần có thể một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 • Đối vối công ty hợp danh vì các thành viên hợp danh sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty nên công ty hợp danh sẽ có từ hai (02) người đại diện theo pháp luật trở lên. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân, vì chủ doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật nên doanh nghiệp tư nhân chì có một (01) người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể ủy quyền đại diện cho người khác không?

Hiện nay, doanh nghiệp phải luôn đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ có một (01) người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú tại Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trường hợp hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vẫn chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì:

 • Đối với doanh nghiệp tư nhân: Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc;
 • Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh: Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Khi nào thay thế người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp  

Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định phải thay thế người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp khi người đại diện thuộc một trong 10 trường hợp sau:

 • Vắng mặt tại Việt Nam qúa 30 ngày mà không ủy quyền người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật;
 • Chết;
 • Mất tích;
 • Bị tạm giam;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đang chấp hành hình phạt tù;
 • Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 • Đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
 • Có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Tư cách người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong một số trường hợp

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng

và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải liên đới chịu trách nhiệm

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa rõ thì mỗi người đại diện của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba.

Một điều mà người đại diện cần lưu ý là nếu không quy định rõ quyền cho từng người thì tất cả người đại diện phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau:

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định trên.

Nếu trong quá trình hoạt động doanh nghiệp muốn thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp có thể thực hiện theo thủ tục sau: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Trên đây là 05 điều cần biết về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
 • Hot line: (+84) 916 545 618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

Share

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft