Các bước tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp rất dễ dàng trong việc huy động vốn để tăng vốn điều lệ công ty. Vậy trình tự các bước tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần như thế nào? Hãy cùng CNC LICENSE tìm hiểu những thông tin đó thông qua bài viết sau đây nhé.

Các hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ: “Công ty cổ phần có thể tăng  vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần để làm tăng số lượng cổ phần được quyền chào bán”. Vậy các hình thức chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của công ty bao gồm:

  • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu: Đây là hình thức công ty cổ phần tăng số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán tất cả số cổ phần này cho tất cả cổ đông hiện hữu trong công ty theo tỷ lệ hiện có của cổ đông.
  • Chào bán cổ phần ra công chúng: Đây là hình thức công ty cổ phần tăng số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán tất cả số cổ phần này ra công chúng. Việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng được thực hiện pháp luật chứng khoán.
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ. Quy định chi tiết về hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ được quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp 2020.

Trong 10 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc bán cổ phần, công ty cổ phần có thể thực hiện việc tăng vốn điều lệ với cơ quan có thẩm quyền bằng một trong ba hình thức trên.

Các bước tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Các bước tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Sau đây, CNCLICENSE sẽ gửi đến bạn đọc quy trình thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần. Người đại diện pháp luật hay người được ủy quyền cần nắm rõ các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần sẽ chọn lựa 1 trong 3 hình thức mà CNC LICENSE vừa mới nêu trên để thực hiện việc tăng vốn điều lệ. Việc lựa chọn sẽ tùy thuộc vào mong muốn và điều kiện của doanh nghiệp. Thời hạn là 10 ngày khi đã hoàn thành việc bán cổ phần

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Căn cứ vào khoản 1, 3, 4 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu có sẵn trong đó thể hiện việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

2. Quyết định Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

3. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

4. Văn bản của phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp dành cho nhà đầu tư nước ngoài nếu cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

5. Giấy xác nhận về việc góp vốn của cổ đông mới (trong trường hợp có thêm cổ đông mới).

6. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

Trong trường hợp công ty cổ phần tăng vốn do chào bán cổ phần thì ngoài thành phần hồ sơ được liệt kê ở trên cần chuẩn bị thêm các tài liệu sau:

7.  Quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thể hiện số lượng cổ phần chào bán;

8. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần khi kết thúc các đợt chào bán cổ phần.

Trong trường hợp công ty cổ phần tăng vốn do chào bán cổ phần riêng lẻ thì chỉ cần chuẩn bị hồ sơ để lưu trữ tại công ty mà không cần phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thành phần hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

1. Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

3. Phương án của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ.

Trong trường hợp công ty cổ phần tăng vốn do chào bán cổ phiếu ra công chúng thì việc chào bán cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Có hai hình thức nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần:

  • Nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính
  • Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thời gian xử lý hồ sơ sẽ là từ 3-5 ngày. Chuyên viên tiếp nhận sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện số vốn mới. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, chuyên viên sẽ gửi văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đúng quy định pháp luật.

Bước 4: Thủ tục sau tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

– Đăng bố cáo thông tin thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

  • Doanh nghiệp nộp lệ phí để tiến hành đăng bố cáo thông tin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
  • trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận thông tin mới.

– Nộp bổ sung tờ khai thuế môn bài

Được áp dụng khi công ty cổ phần tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài, doanh nghiệp phải nộp các tờ khai sau cho cơ quan thuế trễ nhất là vào ngày 31/12 của năm có sự thay đổi vốn điều lệ:

+ Kê khai và nộp tờ khai mẫu 08;

+ Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung thông qua chữ ký số;

Như vậy, khi có sự thay đổi về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu trên để thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Các bước tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Thông tin liên hệ

Trên đây là các bước tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần mà CNC LICENSE muốn gửi đến cho bạn. Nếu bạn đang cần được hỗ trợ, tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản, thủ tục xin giấy phép….vui lòng liên hệ với CNCLICENSE ngay trong hôm nay. Hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28-6276 9900

Hot line: (84) 916-545-618

Email: contact@cnccounsel.com

Phụ trách:

Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành

Điện thoại: (+84) 916 545 618

Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Trợ lý Luật sư Trần Thị Thanh

Điện thoại: (84) 981 317 539

Email: thanh.tran@cnccounsel.com

Website:

>>> Xem thêm:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft